+38 044 223 9060, 095 820 7848, 098 702 5697, order@bookshop.ua Пн-Пт: 10-18.
в текущем разделе  
Сортировать по
1 - 20 из 22

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Бізнес план: технологія розробки. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Должанський І.З., 2006
384 cтр.


У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і практичні аспекти розробки бізнес плана як аналітичного документа, що формує пріоритети розвитку підприємства. Послідовно розкриваються сутність і структура бізнес плану, методичні підходи до розробки >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Килими та килимові вироби. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Полікарпов І.С., 2006
112 cтр.


У навчальному посібнику дана концепція килимів і килимових виробів, характеристика їх споживних властивостей і сфери застосування; розглянуто структуру килимів та килимових виробів, їх способи виготовлення та характеристику властивостей. Дана >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Конкурентоспроможність підприємства. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.

Должанський І.З., 2006
360 cтр.


У навчальному посібнику розглянуті основні методи оцінки й аналізу конкурентоспроможності підприємства, питання управління конкурентними перевагами з урахуванням накопиченого міжнародного й вітчизняного досвіду. Послідовно розкриваються сутність і >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Панков В.А., 2007
112 cтр.


У посібнику сутність контролінгу розкривається в функціональному аспекті. Актуальність саме такого погляду полягає в необхідності системного підходу до підприємства в цілому і до контролінгу як управлінської підсистеми. Це дозволяє створити у >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Малий бізнес. Навчальний посібник

Говорушко Т.А., 2006
192 cтр.


У навчальному посібнику розкриваються основи теорії малого бізнесу та прикладні аспекти його функціонування в Україні. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни "Малий бізнес", розробленій авторами. Програмою цієї дисципліни >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Організація виробництва в аграрних формуваннях. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Березівський П.С., 2005
632 cтр.


Навчальний посібник написано відповідно до програми дисципліни. У ньому висвітлено питання наукових основ організації виробництва в аграрних формуваннях, організації виробничого потенціалу аграрних формувань і його використання, основ раціональної >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Організація виробництва в підприємствах АПК. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Топало А.Д., 2006
408 cтр.


Навчальний посібник охоплює всі теми курсу "Організація виробництва в підприємствах АПК". Основне спрямування навчального посібника – здобуття теоретичних знань і набуття практичних навичок. Особливістю навчального посібника є взаємозв`язок >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Організація виробництва промислового підприємства. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Єгупов Ю.А., 2006
496 cтр.


Пропонований навчальний посібник є в структурному, змістовному й інформативному аспекті одним з найбільш повних видань останніх років з організації виробництва на промисловому підприємстві. Характер подання матеріалу, його логічне структурування, >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Організація і планування на підприємстві. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Семенов Г.А., 2006
560 cтр.


У навчальному посібнику висвітлюються технічні, конкретно економічні, управлінські аспекти організації виробництва, а також теоретико методологічні основи планування як основної функції управління підприємством.Викладені особливості формування >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Організація та технологія інспектування. Підручник затверджено МОН України

Полікарпов І.С., 2005
352 cтр.


У підручнику викладаються основні вимоги до контрольних перевірок додержання правил торговельного обслуговування, послідовності проведення і документального оформлення їхніх наслідків, наводяться діючі форми відповідних актів перевірок, постанов про >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Основи нормування праці. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Рижиков В.С., 2006
200 cтр.


Навчальний посібник є довідником для виконання курсової роботи з дисциплін "Основи нормування праці" і "Технічне нормування". Наведено приклади, розрахунків, пов`язаних з реальними виробничими ситуаціями на підприємствах. Розглянуто >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Основи підприємництва. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Донець Л.І., 2006
320 cтр.


У даному навчальному посібнику розглядаються питання щодо визначення сутності, принципів та видів підприємницької діяльності в умовах трансформації форм господарювання вітчизняних підприємств. Певна увага приділяється висвітленню засобів створення >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Планування діяльності підприємства. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Шимко О.В., 2006
296 cтр.


У посібнику розглянуті науково методичні основи планування діяльності підприємств в умовах сучасного підприємства. Послідовно розглядаються особливості бізнес планування та основи формування стратегічних планів. Детально висвітлені поточне і >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Стратегія життєздатності підприємств промисловості . Навчальний посібник

Мартиненко В.П., 2006
328 cтр.


Монографія присвячена питанням розробки та реалізації стратегії життєздатності підприємств промисловості в умовах конкурентного середовища. Обгрунтовано теоретичні та практичні положення формування і розвитку системи життєзабезпечення промислових >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Технічне нормування праці. Навчальний посібник

Акіліна О.В., 2006
120 cтр.

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Технологічне обладнання консервних та овочепереробних виробництв. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Гончаренко Г.М., 2007
304 cтр.


В книжці розглянуті класифікація, будова, принципи дії, і правила експлуатації техно-логічного устаткування хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв. Наведена методика технологічного і силового розрахунків технологічних машин і >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Технологічне обладнання молочних виробництв. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Єресько Г.О., 2007
344 cтр.


В посібнику описані конструкції, принцип роботи і умови експлуатації технічного обладнання молочних виробництв. Подані як типові конструкції для молочних підприємств України, так і сучасні розробки вітчизняних і зарубіжних фірм, вказані напрямки >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Основи підприємництва. 2-ге видання. Навч. пос. рекомендовано МОН України

Цигилик І.І., 2007
224 cтр.


Основи підприємництва – одна із навчальних дисциплін, що складає основу економічної освіти, яка необхідна спеціалістам економічного профілю підприємств, що функціонують в умовах ринкової економіки. У даному посібнику у відповідності з діючою >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Основи підприємництва. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Акіліна О.В., 2006
176 cтр.


В умовах становлення і розвитку ринкової економіки провідною формою господарювання є підприємництво – особливий вид діяльності, певні стиль і тип господарської поведінки, які характеризуються повною свободою вибору та інноваційним характером >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Планування діяльності підприємства. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Іванова В.В., 2006
472 cтр.


Навчальний посібник висвітлює всі основні етапи процесу планування діяльності підприємства. Пропонується використання нових методів планування на основі економіко математичного моделювання з використанням інформаційних технологій.
Посібник >>>
Время генерации страницы : 1