+38 044 223 9060, 095 820 7848, 098 702 5697, order@bookshop.ua Пн-Пт: 10-18.
в текущем разделе  
Сортировать по
1 - 20 из 29

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Антикризове управління. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Іванюта С.М., 2007
288 cтр.


У навчальному посібнику викладені теоретичні положення розвитку кризових процесів. Розкрита методика проведення діагностики кризових явища, ситуації, стану. Обґрунтований антикризовий механізм упередження, нейтралізації та подолання кризових явищ у >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Внутрішньогосподарський (управлін) облік у с/г господарюючих суб`єктів. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Іванюта П.В., 2006
362 cтр.


В посібнику висвітлюється концептуальні підходи до формування внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, його місця і ролі в організації господарського обліку та в системі управління; обґрунтовується його основна функція — облік виробничих >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Інвестування: міжнародний аспект. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Федорова В.А., 2007
280 cтр.


Навчальний посібник є одним з перших видань, що підготовлено для вітчизняного читача і присвячено розгляду та аналізу міжнародної інвестиційної діяльності. Книга містить відповіді на багато запитань, що можуть виникнути у спеціалістів, які планують >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Інновації. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Пашута М.Т., 2005
120 cтр.


Книга присвячена основоположним поняттям, пов’язаними з інноваційними процесами. Розглянуті поняття, які викладені в законодавчих та нормативно правових документах, принципи наукової та інноваційної діяльності, високі технології та виробництва, >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Капітал та основні засоби підприємства. Навчальний посібник

Круш П.В., 2005
168 cтр.


У навчальному посібнику висвітлені важливі аспекти, пов`язанні з капіталом і основними та оборотними засобами підприємств незалежно від форм власності, які в сучасних умовах стають дедалі важливішими для успішного функціонування підприємств. >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Комерційна діяльність. Навчальний посібник

Криковцева Н.О., 2007
296 cтр.


Курс комерційної діяльності торгових організацій і підприємств охоплює питання вивчення сутності й основних задач комерційної діяльності, правові основи комерційної діяльності, роздержавлення, основних організаційно-правових форм господарювання. >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Контролінг. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Яковлєв Ю.П., 2006
320 cтр.


У навчальному посібнику викладається основний зміст курсу контроллінгу на базі інформаційних технологій. Розділи посібника включають обов`язкові теми нормативного курсу. Посібник включає сучасні методи вітчизняного і закордонного досвіду досліджень >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Контроль і ревізія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Павлюк В.В., 2006
196 cтр.


В навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи економічного контролю, методика проведення контрольних процедур, а також особливості ревізійного процесу в умовах автоматизованної обробки інформації. Навчальний посібник призначений для >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Костриця Н.М., 2006
288 cтр.


Навчальний посібник “Методика навчання студентів спілкування в управлінській діяльності” має практичну спрямованість — сприяти формуванню у студентів загального уявлення про ділове спілкування, формувати та розвивати у них творчі навички та вміння >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Муніципальне управління. Навчальний посібник

Круш П.В., 2006
220 cтр.


У навчальному посібнику висвітлені політичні, правові і економічні аспекти створення і функціонування системи місцевого самоврядування в Україні. Розглянуті і проаналізовані законотворчі процеси в сфері місцевого самоврядування. Визначена сутність >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Регіональне управління. Навчальний посібник

Круш П.В., 2007
256 cтр.


У навчальному посібнику висвітлено політичні, правові і економічні аспекти розвитку регіонів. Розглянуті і проаналізовані законотворчі процеси в сфері регіонального управління. Поданий детальний аналіз організації системи державного управління >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Стратегічне управління. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Корецький М.Х., 2007
240 cтр.


У навчальному посібнику розглянуті питання господарської діяльності підприємств у стратегічному аспекті, викладено їх теоретичні, методологічні та практичні аспекти. Наведено весь ланцюжок складових стратегічного управління – від логіки розробки і >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Технологія комерційного підприємництва. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Виноградська А.М., 2006
784 cтр.


Навчальний посібник присвячено вивченню сучасного стану та стратегії розвитку комерційного підприємництва на ринку товарів та послуг. Розглянуто теоретичні аспекти та умови впровадження комерційного підприємництва, технології формування >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Управління в митній службі. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Кунєв Ю.Д., 2006
408 cтр.


Підручник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни "Управління в митній службі", затвердженої вченою радою Академії митної служби України. На основі загальних понять науки управління розкриваються загальні положення >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Управління витратами підприємства. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Турило А.М., 2006
120 cтр.


У посібнику розглянуто основні теоретичні та методологічні основи управління витратами на підприємстві в ринкових умовах господарювання. Систематизовано матеріал щодо бухгалтерського, податкового та управлінського обліку одноразових та поточних >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Навчальний посібник

Дахно І.І., 2007
328 cтр.

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Удалих О.О., 2005
292 cтр.


У навчальному посібнику розглянуті особливості управління реальними й фінансовими інвестиціями промислового підприємства, висвітлені питання специфіки макроекономічного регулювання інвестиційних процесів. Навчальний посібник містить також тестові >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Управління корпоративними фінансами. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Дєєва Н.М., 2007
200 cтр.


Корпоратизація економіки держави має виступати виріша-льним чинником забезпечення конкурентоспроможності вітчизня-ного виробника в умовах зростання процесів глобалізації. Це зумовлює актуальність підготовки фахівців з фінансового менеджменту в сфері >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Управління місцевими фінансами. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Сазонець І.Л., 2006
232 cтр.


У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи місцевих фінансів, їх сутність і роль у забезпеченні розвитку регіонів. Значну увагу приділено принципам, методам та механізму управління місцевими фінансами. Досліджено склад, структуру місцевих >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Управління персоналом. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Виноградська А.М., 2006
368 cтр.


У навчальному посібнику з курсу "Управління персоналом" послідовно здійснено структурування навчального матеріалу кожної теми з питань планування, організації та технології управління персоналом, управління діловою кар`єрою, оцінки >>>
Время генерации страницы : 0