+38 044 223 9060, 095 820 7848, 098 702 5697, order@bookshop.ua Пн-Пт: 10-18.
в текущем разделе  
Сортировать по
1 - 20 из 29

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Убийства в кукольном доме. Эксперт-криминалист расследует шесть несложных преступлений

Томас Мориэлло, Энн Дарби, Джон Консоли, 2002
176 cтр.


В этой небольшой книге эксперт-криминалист Томас Мориэлло рассказывает о весьма важном этапе расследования преступлений — об осмотре места преступления. Для наглядности рассказанные им истории проиллюстрированы фотографиями диорам, подробно >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Господарське законодавство. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Пігач Я.М., 2005
624 cтр.


У посібнику відповідно до програми курсу «Господарське законодавство» висвітлено основні інститути господарського законодавства України, а також питання правового регулювання окремих сфер господарського життя в Україні з врахуванням змін у >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Господарське право. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Шелухін М.Л., 2006
616 cтр.


У навчальному посібнику у вигляді схем і таблиць розглянуті основні теми господарського права. Використані закони і підзаконні акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України. Враховані останні зміни господарського >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Господарське процесуальне право. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Шелухін М.Л., 2006
264 cтр.


У навчальному посібнику у вигляді схем розглянуто основні теми господарсько процесуального права. Подано роз`яснення та інші акти Вищого господарського суду України, враховано останні зміни господарсько процесуального законодавства. Для курсантів і >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Екологічне право. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Комарницький В.М., 2006
224 cтр.


Навчальний посібник підготовлено з урахуванням програми з екологічного права. До складу посібника ввійшло п`ять розділів, у яких відображено основні положення, що стосуються предмета, методу, системи, джерела екологічного права, а також права >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Захист прав споживачів. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Звєрєва О.В., 2007
222 cтр.


У підручнику висвітлено всі головні аспекти загальної психології в обсязі, необхідному для підготовки професіональних психологів і педагогів.
Викладання навчального матеріалу має проблемно-дослідницький характер, що дає студентові змогу не лише >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Земельне право України. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Шеремет А.П., 2005
632 cтр.


Даний підручник написаний відповідно до програми дисципліни "Земельне право". В ньому висвітлюється зростаюча роль даної галузі права у зв`язку з проведенням земельної реформи, приватизації земель, удосконаленням правових форм ефективного >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Криміналістика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Шеремет А.П., 2005
400 cтр.


Посібник з криміналістики підготовлено відповідно до програми даної дисципліни.
Видання книги зумовлено змінами у структурі злочинної діяльності, прийняттям Кримінального і Кримінально процесуального кодексів України та оновленням усієї >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Кримінальне право зарубіжних країн. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Шем`яков О.П., 2006
256 cтр.


В навчальному посібнику на основі аналізу чинного законодавства про кримінальну відповідальність, сучасних наукових досліджень провідних вчених зарубіжних країн та досвіду викладання "Кримінального права" як учбової дисципліни у вищих >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Кримінальне право України. Загальна част (кред-модул курс). Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Вереша Р.В., 2007
208 cтр.


Програма навчальної дисципліни “Кримінальне право України. Загальна частина”, складена за вимогами кредитно-модульної системи і містить структуру програми навчального курсу, словник основних термінів кредитно-модульної системи організації >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Кримінальне право України. Загальна част. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Шем`яков О.П., 2006
272 cтр.


В навчальному посібнику на основі аналізу чинного законодавства про кримінальну відповідальність, сучасних наукових досліджень провідних вчених України та досвіду викладання кримінального права як учбової дисципліни у вищих навчальних закладах >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Кримінальне право України. Особлива частина. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Хохлова І.В., 2006
654 cтр.


В навчальному посібнику стисло та адаптовано до модульної системи навчання викладено теоретичний мінімум за кожною темою курсу відповідно до стандартної програми підготовки юристів у вищих закладах освіти. Методичні рекомендації розроблені для >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Основы оперативно-розыскной деятельности. Учебное пособие рекомендовано МОН Украины

Дидоренко Э.А., 2007
264 cтр.


"В предлагаемом учебном пособии рассматриваются понятие, задачи, правовая, социальная и практическая сущность, субъекты, объекты, меры и средства оперативно-розыскной деятельности; раскрываются ее обновлен-ные принципы, направления, формы и >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Право інтелектуальної власності. Навчальний посібник

Дахно І.І., 2006
278 cтр.


Висвітлюються теоретичні і практичні питання щодо правової охорони в Україні і світі об’єктів інтелектуальної власності й використання їх на ліцензійній основі. Навчальний посібник може використовуватися як під час вивчення патентного й авторського >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Правова регламентація торговельної діяльності. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Звєрєва О.В., 2006
144 cтр.


Розглядаються правові основи утворення нових видів роздрібних торгових підприємств; форми власності, що визначають їх організаційно правові форми; правовий режим майна підприємств роздрібної торгівлі; порядок заняття торговельною діяльністю і >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Правове регулювання електронної комерції в Україні. Навчальний посібник рекомендованоомендовано МОН України

Чучковська А.В., 2007
224 cтр.


Робота, що пропонується до Вашої уваги, є першим комплексним дослідженням правового регулювання вчинення господарських договорів через мережі електрозв’язку, зокрема через мережу Інтернет, в якій на підставі чинного законодавства України, >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Правовий статус парламентської опозиції. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Совгиря О.В., 2006
264 cтр.


Даний навчальний посібник може бути використаний при вивченні курсів “Конституційне право України”, “Конституційне право зарубіжних країн”, “Конституційне процесуальне право” та відповідних спецкурсів.Також посібник може бути використаний >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Правознавство. Курс лекцій. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Кириченко В.М., 2007
240 cтр.


У навчальному посібнику відповідно до програми навчальної дисципліни „Правознавство” системно викладено теоретичні положення теорії права та основні визначення і правові поняття головних галузей права України: конституційного, цивільного, сімейного, >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Правознавство. Модульний курс. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Кириченко В.М., 2007
352 cтр.


Навчальний посібник побудовано з урахуванням положень Болонської декларації.
Посібник містить робочу програму навчальної дисципліни «Правознавство», плани проведення інтерактивних лекційних та семінарських занять, конспекти лекцій з основних >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Правознавство. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Молдован В.В., 2006
184 cтр.


Навчальний посібник побудований за модульним принципом. У посібнику подані сучасні технології навчального процесу. Перший модуль надає необхідні знання щодо основ теорії держави і права, досліджуються основні юридичні поняття та їх ознаки.
>>>
Время генерации страницы : 1