+38 044 223 9060, 095 820 7848, 098 702 5697, order@bookshop.ua Пн-Пт: 10-18.
в текущем разделе  

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Клець Л.Є., 2007
640 cтр.


Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають нормативну дисципліну „Бюджетний менеджмент”. В посібнику наведена детальна характеристика бюджету, його функції та складові; розглянуто >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Документаційне забезпечення менеджменту. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Гончарова Н.І., 2006
256 cтр.


Посібник містить теоретично обгрунтовані визначення, правила і вимоги щодо документаційного забезпечення менеджменту. Використаний історико джерелознавчий матеріал дозволяє послідовно поглиблювати знання студентів з метою сприйняття сучасних >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Михайлова Л.І., 2007
248 cтр.


В навчальному посібнику викладені теоретичні, практичні та тестові завдання з інноваційного менеджменту. Теоретична частина стисло вміщує узагальнений курс з інноваційного менеджменту, що вивчається на економічних спеціальностях вищих навчальних >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Менеджмент виробництва та операцій. Навчальний посібник

Белінський П.І., 2005
624 cтр.


Підручник належить до числа небагатьох посібників, які охоплюють позитивний вітчизняний досвід з управління підприємством та передові зарубіжні напрацювання у сфері виробничого менеджменту компаній. Автор зробив спробу адаптувати всі види >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Менеджмент виробництва та операцій. Практикум. Навчальний посібник

Комарницький І.Ф., 2005
300 cтр.


Практикум належить до числа небагатьох посібників, які увібрали в себе позитивний вітчизняний досвід з управління підприємством та передові зарубіжні напрацювання у сфері виробничого менеджменту компаній. Автори спробували адаптувати всі види >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Навчальний посібник

Дахно І.І., 2006
304 cтр.


У навчальному посібнику висвітлено основні аспекти менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Вирізняльною ознакою цієї книги є її прикладне спрямування. Посібник можна використовувати не тільки під час вивчення однойменного курсу, а й інших >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Менеджмент. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Скрипко Т.О., 2006
208 cтр.


Розкрито сутність управління та менеджменту як діяльності, науки, мистецтва; досліджено процес підготовки та методи прийняття раціональних управлінських рішень і підвищення їх якості; продемонстровані методи визначення ефективності управління >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Менеджмент. Навчальний посібник

Скібіцький О.М., 2007
480 cтр.


В навчальому посібнику висвітлюються питання сучасної теорії та практики менедж- менту, зарубіжний досвід управління організаціями в умовах ринкової економіки.
Навчальний посібник призначено для студентів та викладачів економічних спеціаль- >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Мененджмент якості. Підручник затверджено МОН України

Момот О.І., 2007
368 cтр.


У підручнику розглянуто основні теоретичні положення менеджменту якості, сформовані на основі аналізу результатів наукових досліджень вітчизняних і закордонних авторів, узагальнення міжнародного досвіду функціонування систем якості та обґрунтовані >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Міжнародний менеджмент. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Михайлова Л.І., 2007
200 cтр.


В навчальному посібнику викладені передумови еволюції міжнародного менеджменту якокремого виду управлінської діяльності, висвітлюються його теоретичні основи та аналізуються основні особливості ефективного здійснення в умовах поглиблення >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Операційний менеджмент. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Олійник І.А., 2006
160 cтр.


Навчально методичний комплекс містить в собі програму дисципліни, навчально тематичні плани, програму викладання дисципліни за модульно рейтинговою системою, робочу навчальну програму, навчально методичні матеріали для студентів денної та заочної >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Основи менеджменту. Навчальний посібник

Охрименко А.Г., 2006
160 cтр.


Посібник підготовлено відповідно до програм навчального курсу "Основи менеджменту", який належить до переліку нормативних дисциплін з підготовки бакалаврів зі спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій". У ньому розглянуто >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Основи менеджменту. Підручник затверджено МОН України

Бєсєдін М.О., 2005
528 cтр.


Підручник підготовлено відповідно до типової програми з нормативної навчальної дисципліни "Основи менеджменту", яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів з менеджменту організацій. За основу структуризації курсу взятий >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Основи менеджменту. Практикум. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Баєва О.В., 2007
524 cтр.


В навчальному посібнику “Основи менеджменту: практикум” представлено ситуаційно-аналітичні і ситуаційно-розрахункові задачі, ділові ігри, практичні завдання, тести самооцінки менеджерських якостей, які можуть бути використані при формуванні >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Програмне забезпечення фінансового менеджменту. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Костирко В.С., 2006
192 cтр.


В навчальному посібнику описуються засоби розв`язку задач фінансового менеджменту які базуються на теорії та практиці фінансового менеджменту, використанні інформаційних комп`ютерних тех.нологій і мережі Internet. Теоретичні засади фінансового >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник

Скібіцький О.М., 2006
312 cтр.


У навчальному посібнику у виглядi схем, графiкiв, таблиць поданi матерiали для закрiплення знань, отриманих у процесi слухання лекцiй з курсу `Стратегiчний менеджмент`. Висвітлюються питання сучасної теорії та практики стратегiчного управлiння на >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Сучасні концепції менеджменту. Навчальний посібник

Федулова Л.І., 2007
534 cтр.


Розглянуто сутність і характерні особливості менеджменту в умовах формування постіндустріального суспільства і становлення економіки знань та виявлено причини і фактори, що створюють можливість його формування в Україні. Обґрунтовано методологічні >>>

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Міжнародний менеджмент. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

Чернега О.Б., 2006
592 cтр.


В навчальному посібнику викладені основні питання міжнародного менеджменту, принципи і механізм їхнього функціонування. У кожному розділі наведено великий ілюстративний матеріал у виді численних прикладів, схем, рисунків і таблиць, що сприяють більш >>>
Время генерации страницы : 0