+38 044 223 9060, 095 820 7848, 098 702 5697, order@bookshop.ua Пн-Пт: 10-18.

Нет в продаже

Оставить заявку на товар

Оставить заявку

Скидки

Оплата    Доставка

Златів Л.

Уроки рідної мови. Конспекти уроків. Книга для вчителя. 10 клас

Издательство: Навчальна книга Богдан
c. 64
2000 г.
ISBN: 966-7431-72-8

Подробнее:
Від авторів
Урок-конгрес 1 (вступний). Українська мова в світі
Урок 2. Одиниці мови
Урок 3. Види мовленнєвої діяльності. Ситуація спілкування. Вимоги до культури мовлення
Урок 4. Звуки мови і знаки письма. Складні випадки вживання апострофа, м’якого знака, ненаголошених голосних. Стилістичні засоби фонетики
Урок 5. Основні норми української літературної вимови
Урок 6. Переказ тексту-розповіді з продовженням (навчальний)
Урок 7. Орфограма. Принципи українського правопису
Урок 8. Переказ тексту із продовженням (контрольний)
Урок 9. Робота над помилками, допущеними у контрольних переказах. Морфол-гічна будова слова. Основні орфограми в префіксах, коренях, суфіксах
Урок 10. Творення слів. Стилістичні засоби словотвору
Урок 11. Підготовка до написання твору-роздуму на суспільно-політичну тему “Що забезпечить нам державна незалежність?”
Урок 12. Лексикологія. Власне українські слова. Синонімічне багатство української мови
Урок-екскурсія 13. Бібліографія. Анотація. Робота над помилками, допущеними в творах
Урок 14. Роль фразеологізмів у мовленні. Стилістичні засоби лексикології та фразеології
Урок 15. Контрольна робота: диктант і додаткові завдання
Урок 16. Виступ на зборах, семінарських заняттях
Урок-семінар 17. Частини мови. Спільне і відмінне в них
Урок 18. Підготовка до написання твору-роздуму на морально-етичну тему “Яку майбутню сім’ю я сподіваюсь мати?”
Уроки 19, 20. Складні випадки написання і вживання іменників, прикметників, займенників, числівників, дієслів. Стилістичні засоби морфології
Урок 21. Робота над помилками, допущеними в творах
Урок 22. Тематичні виписки як засіб запису прочитаного
Урок 23. Складні випадки написання прислівників, службових частин мови
Уроки 24, 25. Тези і конспект як способи запису прочитаного
Урок 26. Контрольна робота за темою “Частини мови”
Урок 27. Підготовлений виступ на зборах
Урок 28. Конспектування висловлювання, що сприймається на слух. Аналіз контрольних робіт. Узагальнене повторення пунктуації
Урок 29. Стаття в газету на морально-етичну тему
Урок 30. Відгук на твір мистецтва
Урок 31. Робота над помилками, допущеними в учнівських статтях. Складні випадки слововживання
Уроки 32, 33. Підсумковий контрольний переказ із продовженням
Урок 34. Робота над помилками, допущеними у контрольних переказах та відгуках. Мотивація і виставлення оцінок за рі